Grāmatnīcā (Zvaigznes outlet) pie viena raiba plaukta radās jautājums, vai grāmata “par lielo O” ir par algoritmu sarežģītību. Protams, ka domas tiecas zināmos virzienos neilgi pēc semestra pēdējās algoritmu sarežģītības lekcijas. Bet palīdzēja arī plaukta tematikas nenoteiktība, jo turpat bija arī tāddas grāmatas kā “Seksa enciklopēdija” un “Learning English With Pleasure”. Kāpēc gan kāda cita grāmata tajā pat plauktā nevarētu būt par algoritmiem? Tagad uzminiet, kāds priekšstats radās par pēdējās pieminētās grāmatas saturu?